post

Henry Ford – märket och mannen bakom

Henry Ford föddes 1863 och växte upp i Michigan, nära Detroit. Vid 19 års ålder jobbade han med att reparera ånglokomobiler. På företaget där han arbetade fick de in en trasig ottomotor som Henry lyckades laga. Detta blev hans första kontakt med gasmotorer och nytt ett intresse växte fram. Det ledde till att han började bygga modellmotorer på sin fritid. Han gifte sig i tjugoårsåldern med Clara Bryant och de fick sonen Edsel. Henry hade svårt att försörja sin familj och jobbade som allt från skogshuggare till maskinist innan han slutligen fick jobb som chefsingenjör på Edisonbolaget.

 

Under hans tid på Edinsonbolaget byggde Henry sin första bil. Den blev klar 1896. Det var dock den andra bilen som Henry byggde som satte händelserna i rullning. Den bilen 1928_Model_A_Fordimponerade på borgmästaren i Detroit som hjälpte Henry att starta ett eget företag, Detroit Automobile Company. Företaget gick dock omkull 1901 och Ford ägnade sig åt att bygga racerbilar innan han 1902 döpte om sitt företag till Cadillac Automobile Company och återupptog produktionen. Henry konstruerade den första Cadillacen men hade inte råd att producera den vilket resulterade i att hans finansiär döpte bilen. Henrys företag bytte återigen namn nästkommande år till Ford Motor Company, namnet företaget fortfarande använder idag.

 

Ford har varit en av USA:s största biltillverkare sedan 1903. Henry Ford var en av de första som satsade på löpandebandprincipen, en teknik som gjorde att bilarna gick snabbare att bygga. Genombrottet för företaget kom 1908 med T-Forden. Bilen blev nu tillgänglig för vanliga inkomsttagare och inte längre bara för de rika. En rad innovationer från Ford lade grunden till den moderna biltillverkningen. T-Forden var den första bilmodellen som tillverkades på löpande band. Ford trodde dessutom mycket på idén att använda plast i bilbyggandet, vilket inte var något som slog igenom då på tidigt 1900-tal. Först på senare tid har plast blivit ett allt vanligare material i biltillverkningen.

 

I och med att bilen kunde produceras i stor volym sjönk priset. Till en början kostade bilen 950 dollar men 1927 hade priset sjunkit till 250 dollar. 1918 var häften av alla bilar i USA en T-Ford. Modellen är den näst mest producerade bilen i världen och har kallats för “bilen som satte världen på hjul”. 1919 tog Henry Fords son Edsel över företaget, även om Henry fortsatte vara den som fattade de avgörande besluten fram till sin död 1947. Han skapade också en stiftelse för att företaget skulle fortsätta inom familjen. Ford är idag den fjärde största biltillverkaren i världen.